Công ty BAEK JO Phiên bản hệ thống 12.0-20200629

Thông tin về Công ty BAEK JO instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

App Partner User related
Add partner user related fields on partner and add them in partner view. partner relate user. partner is user. Add user filter for partner views.
User Alliance Distribution Chart Hierarchy, 多层级用户
Chart Hierarchy Widget. Hierarchy Chart, Hierarchy Tree for multi level Parent Children relation tree. Free for category Hierarchy chart, stock Hierarchy chart. account chart. user multi level chart.
Logo Snippet
Logo Snippet
sale_commissions
Hoa hồng cho người dùng trong đơn hàng
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Stoneware custom
Theme Stoneware models
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
Máy tính bảng POS: cửa hàng và nhà hàng
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
MuK Accounting and Finance
Financial and Analytic Accounting
Chat trực tuyến ở Website
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bữa ăn
Hỗ trợ kiểm soát bữa ăn dành cho nhân viên của bạn
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Thuyết trình
Công khai thông tin video, thuyết trình, tài liệu
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng