TRIẾT LÍ VỀ CÔNG TY

PHƯƠNG CHÂM KINH DOANH ** It’s   only   for   Baek   Jo   VietNam Phương châm kinh doanh của Baek Jo là lấy con người làm trung tâm. Nhằm x...

18/08/2020 09:51:10

Latest Blog

Xem tất
  • 18/08/2020 10:06:45

    CƠ CẤU TỔ CHỨC

    ** Người sáng lập của chúng tôi! ** ĐẶNG THỊ BẮC (CEO/chủ tịch hđqt BAEK JO) CEO Đặng Thị Bắc – Người sáng lập nên thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc LIL...

  • 18/08/2020 10:25:33

    Ban điều hành

    ** HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CỦA CHÚNG TÔI ** VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO DOANH NHÂN APEC TIẾN SĨ TRẦN DUY KHANH None [1] None [2] None [3] TIẾN SĨ TR...