Lập kế hoạch đào tạo
- Tên của chương trình đào tạo
- Mục tiêu cần đạt sau chương trình đào tạo
- Đối tượng tham gia đào tạo: cá nhân, đại lý, nhà phân phối, cấp quản trị,…
- Người chịu trách nhiệm phụ trách đào tạo
- Nội dung và hình thức đào tạo
- Thông báo thời gian và địa điểm đào tạo cho cá nhân, đại lý, nhà phân phối, cấp quản trị,…
- Các điều kiện cá nhân, đại lý, nhà phân phối, cấp quản trị,… cần tuân theo để tham gia buổi đào tạo

 

.
Tổ chức triển khai đào tạo 

- Tổ chức triển khai đào tạo thông qua 3
hình thức:

- Đào tạo offline

- Đào tạo online

- Chia sẻ livestream


Đánh giá chương trình đào tạo

Đánh giá cá nhân, đại lý, nhà phân phối sau chương trình đào tạo bằng cách xem xét phương thức kinh doanh, xây dựng bản kế hoạch, phương thức truyền thông có hiệu quả  và có theo mục tiêu của buổi đào tạo hướng đến hay không.

Từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện riêng biệt cho từng cá nhân, đại lý bán hàng và nhà phân phối để ngày một phát triển hơn.