KHÓA HỌC KINH DOANH

Phương châm kinh doanh của Baek Jo là lấy con người là trung tâm

Nhằm xây dựng một cộng đồng "Thịnh vượng -  bình an - bền vững" . Dù bạn là ai hay ở bất cứ đâu cũng đều có thể kinh doanh.

 

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bài mới